L’STEI denuncia que la majoria del Parlament empitjora les condicions laborals dels interins

L’STEI denuncia que, amb la publicació de la Llei 6/2018, la majoria del Parlament empitjora les condicions laborals del professorat interí, per davall del que fixava la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

La modificació introduïda per la Llei 6/2018 afecta el cobrament dels mesos d’estiu per a aquells docents que acumulin cinc mesos i mig de feina, que ara queda reduït a la percepció d’una indemnització equivalent a una mensualitat; mentre que l’Acord marc signat amb el conseller Martí March recollia el compromís de cobrament dels mesos de juliol i agost per al professorat interí amb cinc mesos i mig de feina.

El sindicat posa de manifest que, amb aquesta Llei, la majoria del Parlament no respecta la paraula donada pel conseller March quan va signar l’Acord marc el mes de setembre de 2015.

dBalears | 29 de juny 2018