El BOIB núm. 97 publica les Bases específiques per a la creació d’una borsa d’auxiliars d’informació turística, pertanyents a l’escala d’administració especial, subescala auxiliar, per cobrir les possibles necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular d’Eivissa. El temini per presentar-hi les sol·licituds acaba dia 21.