Adjudicacions places concurs de tresllats infermeria Ib-salut

Al BOIB núm. 147 del 29 d'octubre de 2019 s'ha publicat la Resolució definitiva del concurs de trasllats voluntari per a proveir places bàsiques  vacants de la categoria d'infermeria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

De conformitat amb la base 7.2 de la convocatòria es determina que la presa de possessió de la nova plaça ha d'efectuarse en els terminis següents:

- Dins tres dies hàbils següents a la data del cesament si totes dues places estan situades en el mateix municipi.

- En 15 dies hàbils si estan situades en municipis diferents però en la mateixa àrea de salut.

- En un mes si estan situades en un municipi i una àrea de salut diferents o quan impliqui un canvi de servei de salut.