Llista provisional de mèrits. Borsa única de treball IB-salut, categoria infermeria

El  15 de gener de 2020, es publica en el web www.ibsalut.es la llista provisional de persones admeses, que inclou la puntuació dels seus mèrits, de l’actualització de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’infermer/infermera.

També es publica la llista de persones excloses per no haver acreditat que compleixen els requisits.

S’estableix un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions o les al·legacions que es considerin oportunes.