Nova llista subsidiària IB-salut Tècnic/Tècnica Especialista en Laboratoti

 Amb data 23 de març es publica a la web del Servei de Salut www.ibsalut.es  la llista subsidiària categoria Tècnic Especialista de Laboratori. Aquí