Concurs de trasllats voluntari Ib-salut categoria zelador/zeladora. Llistes provisionals d'adjudicacions

Dia 9 de desembre de 2020 s'ha publicat la Resolució provisional del concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants  de personal estatutari de la categoria zelador/zeladora.

Les persones concursants disposen d'un termini de quinze dies dies per presentar reclamacions o per poder desistir de la seva sol·licitud.

Les persones que estiguin en la situació de reingrés provisional i deisteixin de participar en el concurs seran declarades d'ofici en situació d'excedència voluntaria.

Publicació www.ibsalut.es