Borsa única Ibsalut, llistes provisionalsamb puntuació categoria Tècnics especialistes

Amb data 7/01/2021 es publiquen les llistes provisionals de persones admeses - que inclou la puntuació dels seus mèrits- de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les següents categories:

-          Tècnic/a especialista en radioteràpia

-          Tècnic/a especialista en anatomia patològica

-          Tècnic/a especialista en radiologia

-          Tècnic/a especialista en laboratori

S’estableix un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions o al·legacions.

Model