Mobilitzacions dels empleats públics de la CAIB

El personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears i el seu sector públic, han vist com durant l'any 2020 no han percebut l'increment del 2% del seu sou que determina la LLei de pressuposts generals de l'estat per al 2020 i que sí ha estat aplicat al personal de totes les administracions públiques de l'estat espanyol i fins i tot al personal de les altres administracions territorials de les Illes Balears.

El projecte de pressuposts de l'estat per al 2021 determina un 0.9% d'increment que pareix que corre la mateixa sort per al personal al servei de l'Administració autonòmica, segons ens va informar el Govern Balear en una sessió informativa de la Mesa d'Empleats Públics.

És per la vulneració de la negociació col·lectiva i davant la mala praxi de l'Administració a l'hora d'aplicar aquests increments retributius estatals, que són de compliment obligat, tots els sindicats de la Mesa d'Empleats Públics duim a terme accions unitàries per a defensar els drets del personal empleat públic al servei de l'Administració autonòmica.

Comunicat

 

 

 

   Delegades i delegats del sector de sanitat de l'STEI Intersindical a la concentració de Son Espases el 23 de novembre de 2020