Borsa única IB-salut categoria auxiliar administraiu/administrativa. Llista provisional de puntuació de mèrits de la llsta de romanent

Dia 20 d'abril de 2021 es publica la llista provisional de puntuacions de mèrits de les persones candidates que figuren en la llista romanent de la categoria auxiliar administratiu/administrativa, així com la llista de persones excloses del concurs de mèrits per constituir la borsa única d'aquesta categoria.

S'estableix un termini de 10 dies hàbils per presentar al·legacions o reclamacions

Resolució

Model al·legacions