Borsa única IB-salut categoria auxiliar d'infermeria. LLista definitiva puntuacions

Dia 29 d'abril de 2021 es publica la llista definitiva amb la puntuació de les persones candidates de l'actualització de la borsa única per seleccionar personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria auxiliar d'infermeria, així com la llista de persones excloses per no acreditar que compleixen els requisits.

Contra aquesta Resolució es pot interposar un Recurs de reposició en el termini d'un mes o un Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

Resolució

Model recurs