Borsa única IB-salut categoria fisioterapeutes. LLista definitiva de puntuacions

Amb data 20/05/2021 es publica la Resolució del director del Servei de Salut que aprova la llsta definitiva amb puntuacions de l'actualització de la borsa única de treball de personal  estatutari temporal de la categoria fisioterapeuta.

S'estableix un termini de d'un mes per presentar recurs de reposició, o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

Resolució

Model recurs