El dia 2 de març del 2017, el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) va aprovar (per 33 vots a favor i 9 en contra) el document del Pacte per l’educació a les Illes Balears. Com és sabut, aquest Pacte, entre altres coses, pretenia (sense el consens dels representants del professorat) canviar algunes qüestions significatives respecte de les condicions de feina del personal docent.

Aquell dia el senyor Vicente Rodrigo assistia per darrera vegada al Ple del CEIB. Rodrigo, representant de la COAPA, pronuncià unes paraules de comiat, reflectides a l’acta de la sessió: «Fa constar que surten amb la sensació que tots han fet grans esforços perquè s’ha arribat a un consens impensable al principi del procés, però que hi ha dos aspectes que s’han de millorar: la confiança mútua i la generositat.»

El dia 2 de juliol de 2018, la web de FAPA Mallorca –tot reflexionant sobre la recent sessió del Ple del CEIB en què s’ha aprovat l’Informe sobre el Model lingüístic del sistema educatiu a les Illes Balears, per 17 vots a favor i 5 en contra– publica un article amb aquestes afirmacions: “els interessos particulars d’algunes organitzacions sindicals com l’STEI-I i FE-CCOO (recordem que han estat les promotores de la creació d’aquest nou model i no s’han caracteritzat darrerament per la recerca del consens en temes tan bàsics com les del pacte educatiu) o de la pròpia administració (poder dir que has fet aquest document es podria considerar com un exemple de la teva gestió) han creat una divisió a la comunitat educativa com feia estona que no es veia i segurament ha fet encara més difícil la possibilitat d’arribar a aquest anhelat consens educatiu en un futur proper introduint un altre element més de divisió i ruptura.

FAPA Mallorca forma part de COAPA. I ens ofèn que la web d’aquesta organització ens acusi de defensar “interessos particulars”.

Però volem fer una reflexió encara més profunda. Com pot ser que, amb la mateixa proporció de vots a favor i en contra, el Pacte per l’educació gaudeixi d’un “consens impensable” i –per contra– el model lingüístic respongui a “interessos particulars”?

La proposta de Model língüístic està fonamentada amb l'informe de la comissió d'experts, que considera imprescindible que el Decret de mínims sigui una peça clau del nostre model; i així ho preveuen tant el model com l'informe del CEIB. L'interès "particular" de l'STEI s’avé amb les propostes dels prestigiosos components de l'esmentada comissió d'experts. Coincidir amb els experts ens honora.

Des de l'STEI Intersindical estam oberts als diàleg amb totes les organitzacions representatives de la comunitat educativa –i, com no pot ser d’altra manera, amb FAPA Mallorca i COAPA– per millorar l'educació i enriquir el consens educatiu.