L’STEI INTERSINDICAL és un sindicat compromès amb l'equiparació de drets entre els diferents col·lectius docents i la igualtat d'oportunitats basades en els principis de titulació, mèrit i capacitat. Per tant no podem quedar al marge quan observem una discriminació a un col·lectiu de treballadores a l'àmbit d’ensenyament.

Existeix un col·lectiu de mestres d'escoles infantils 0-3 públiques, però no directament gestionades per el Govern, sinó directament gestionades per les administracions locals o de titularitat pública amb gestió privada; que està patint un greuge comparatiu donat que l'experiència en aquests centres educatius no es contempla en la baremació per a formar part de les llistes d’interins de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

Davant aquest greuge l’STEI Intersindical ha registrat a la Conselleria una reclamació amb la que demanam a la Conselleria que en la propera Mesa Sectorial d'Ensenyament o Grup de Treball per tractar la convocatòria d'interins per al curs 2021-2022, sigui inclosa l'experiència de mestres, directors/es i coordinadors/es que hagin cotitzat en el grup 02 en centres que ofereixen ensenyaments reglats de primer cicle d'educació infantil, fent que aquesta experiència sigui reconeguda i puntuï com a mèrit.

00010002