Com ja va denunciar l’STEI Intersindical en el seu moment, una disposició addicional de la Llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que per aplicar els increments retributius marcats als Pressuposts generals de l’estat al personal empleat públic i docent de la concertada és necessari un acord del Consell de Govern.

És per això que (atès que el Consell de Ministres va aprovar la pujada retributiva del 2020) l’STEI Intersindical demana al Consell de Govern que ratifiqui demà mateix aquest increment.

L’STEI Intersindical aposta per un marc propi de negociació de les Illes Balears. De fet, la pèrdua de poder adquisitiu a les Illes Balears durant els darrers anys és molt més acusada que a la resta de l’Estat espanyol. Aquesta veritat, en tot cas, justificaria que a les Balears hi hagués increments retributius més alts... La situació actual, marcada per la Llei de pressuposts aprovada pels partits que donen suport als Acords de Bellver, permet tot el contrari: només s’aplicaran els increments retributius que el Govern balear vulgui ratificar.