Subvencions 2017
Subvenció de la conselleria de Treball, segons convocatòria pública anual. Aquesta subvenció correspon a la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 25 de maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts a les organitzacions sindicals i als sindicats en l’àmbit de les Illes Balears per fomentar el fet sindical (BOIB nº 67 d’1 de juny de 2017).
Data Origen Destinatari Quantitat
25/10      Treball STEI Intersindical 22.542,71 €

Les subvencions de cooperació corresponen a convocatòries públiques i a la presentació i acceptació dels projectes presentats per STEI Intersindical. Tota la subvenció atorgada es destina de manera íntegra a les despeses necessàries per dur a terme el projecte presentat i acceptat.

31/10      Fons Menorquí Cooperació 20.000 €
02/03      Fons Pitiús Cooperació 16.800 €
09/03      CAIB Cooperació 50.780 €
09/03      CAIB Cooperació 4.170 €
12/07      Fons Pitiús Cooperació 15.000 €
25/07      Fons Menorquí Cooperació 15.000 €
14/08      Fons Menorquí Cooperació 20.000 €
14/08      Fons Menorquí Cooperació 20.000 €
22/09      Fons Pitiús Cooperació 22.800 €
20/10      CAIB Cooperació 40.000 €
22/11      Fons Pitiús Cooperació 5.700 €
22/11      Fons Pitiús Cooperació 4.200 €