Les necessitats educatives especials. Article d'opinió Miquel Gelabert

Compartesc que, en un moment donat, l’Administració pública decidís que els infants amb necessitats educatives especials de la nostra Comunitat fossin escolaritzats als centres ordinaris amb la resta de nins i nines. Això va disparar la necessitat de professionals per atendre i auxiliar aquests nins i nines durant el seu procés d’aprenentatge. Aquests professionals, a les nostres Illes, són els Auxiliars Tècnics Educatius (ATE).

Llegeix més