L’STEI reclama a les administracions locals i a l’administració autonòmica que s’involucrin en la cerca de la solució a l’estabilitat del personal interí que prepara el Ministeri de Política Territorial

El personal interí de les administracions locals, com ara l’IMAS i el Consell Insular de Mallorca, són un dels principals col·lectius afectats per la temporalitat que la Unió Europea ha determinat que s’ha d’acabar

De fa anys, milers de persones interines integren un col·lectiu que es troba en situació de temporalitat i que la Unió Europea ha sentenciat que han estat contractats en frau de llei. En el cas de les administracions locals, aquest col·lectiu és molt heterogeni, i les formes de provisió dels llocs també ho són. 

Des de totes les instàncies, s’assenyala que és a les administracions locals, a educació i a sanitat on es donen les borses més elevades d’interinitat, i ja és hora que els responsables polítics de l’àmbit local prenguin partit per la gent. Les principals administracions locals estan a l’expectativa dels canvis, i fan no només com si el problema no fos de la seva competència, sinó que paralitzen les propostes que hem anat presentant per resoldre la qüestió. 

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de març de 2020 certificava el problema, i les autoritats espanyoles havien de cercar-hi una solució. Un any després de la sentència, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública continua cercant-la.

La condició que ha posat la UE perquè l’Estat espanyol pugui rebre els fons europeus que li permetin la recuperació econòmica ha estat que és imprescindible que rebaixi l’alta taxa d’interinitat, cosa que ha fet que la solució al problema passi a ser urgent. Així sembla haver-ho entès el Ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, que ha posat data (juny o juliol) a la nova normativa que doni solució a la inestabilitat del col·lectiu d’interins. A hores d’ara, sembla que el Ministeri prepara un canvi a l’art. 10 del TREBEP per limitar l’ús dels nomenaments de personal interí, cosa que evitarà un futur abús de temporalitat, però que no resol la situació dels actuals interins; i que també se cerquen fórmules per posar en valor l'experiència per tal de consolidar les persones en abús de temporalitat.

Hem explicat arreu que l’Acord per la millora de l’ocupació pública de 2017, subscrit pel govern del Partit Popular amb tres centrals sindicals, no era la solució al problema, perquè s’estabilitzen places, no persones. Per això reclamàvem que el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) activàs  la via de l’article 61.6 amb la promulgació d’una llei que permetés accedir a la condició de funcionari de carrera a través d’un concurs de mèrits. Des de l’STEI consideram que les institucions que han causat l’abús en la temporalitat mitjançant lleis de pressuposts de l’estat ultrarestrictives, han d’oferir una solució que vetli  per l’interès general i que alhora eviti que places d’interins de llarga durada surtin afectades per convocatòries de proves de selecció.

En el cas del Consell de Mallorca i de l’IMAS, les seccions sindicals ja han demanat una radiografia, plaça per plaça d’interí, per saber en quines condicions de temporalitat es troba cada persona en concret, tot com a passa prèvia per determinar-ne les situacions d’abús que puguin representar; l’objectiu és que es paralitzin els processos selectius fins que no es trobi una solució legal a la problemàtica. I, en el cas que finalment hi hagi oposicions, han presentat una proposta de Pla d’estabilitat que permetria la creació d’unes borses preferents, tot esperant la previsible derogació del Decret 30/2009. També s’ha previst una anàlisi de l’impacte de gènere en l’abús de la temporalitat, ja que la majoria són dones.

En resum, els esdeveniments i les informacions actuals indiquen que des del Ministeri se cerquen les fórmules per solucionar aquesta problemàtica, però les administracions locals i l’autonòmica han de sumar-se a la feina que proposam per cercar, de forma consensuada, alternatives efectives envers els interins de llarga durada.