Administració Local

Vaga indefinida a la concessionària del lot número 1 de Parcs i Jardins de Palma

Amb el suport de l’assemblea de treballadores i treballadors, el Comitè d’Empresa del lot número 1 de la concessió de Parcs i Jardins de Palma (gestionat per Acciona), convoca vaga indefinida a partir de les 0 h del 17 de juny de 2023.

Els punts principals de la plataforma reivindicativa, que l’empresa no s’ha avingut a negociar al TAMIB, són els següents:

 • Increment de 300 € bruts de sou mensual per a compensar l’encariment del cost de la vida.
 • Extensió del plus de tòxics a tota la jornada, atès que s’ha incrementat molt l’exposició a aquestes substàncies i actualment cobreix només 1/5 de la jornada.
 • Acceptació de les sol·licituds de jubilació parcial anticipada, com ho feia la concessionària anterior.
 • Increment del nombre d’oficials jardiners.
 • Fac¡litació immediata dels temaris de promoció interna amb la finalitat de fer fàcil la preparació dels exàmens.

El Comitè d’Empresa ha preparat un calendari de mobilitzacions en escalada, que comença el dissabte 17 de juny a la nau d’Acciona de Son Castelló a les 7 h.

Si el conflicte continua, hi ha prevista una manifestació per al 30 de juny, que partirà de la plaça d’Espanya i acabarà a la plaça de Cort.

Calor i feina a l'exterior

WhatsApp Image 2023 05 15 at 12.14.45

L'STEI ha iniciat una campanya per donar a conèixer el contingut del Reial decret llei 4/2023, que regula, entre d'altres, les condicions de feina a l'exterior en els casos de temperatures elevades. El RDL va entrar en vigor el passat 13 de maig de 2023.

Cal prendre mesures de protecció davant els riscs de fenòmens meteorològics adversos, inclosa la calor extrema. Durant les hores en què no siguin suficients les mesures de protecció, està prohibit realitzar determinades tasques. En cas d'alerta taronja o vermella, és obligatori adaptar les condicions, inclosa la jornada. 

Per uns entorns laborals lliures de risc.

Signat l'Acord de carrera professional al Consell de Mallorca

 
L'acord de carrera professional s'aplicarà a tot el personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i organismes autònoms que en depenen, tant si tenen plaça fixa com si són interins, sempre que es compleixin els requisits.
 
Després de mesos de feina de la Comissió de Carrera Professional, de la qual l'STEI ha fet part, i d'intenses negociacions, s'ha consensuat un document que recull la gran majoria de les aportacions i millores que hem fet els representants de la part social, juntament amb la feina tècnica del personal de Funció Pública.
 
Entre les reivindicacions de l'STEI, que ha reclamat aquest acord des de l'inici d'aquesta legislatura atès que, d'ençà del 2017 en què va entrar en vigor, la carrera havia quedat estancada, cal destacar que hem aconseguit que l'acord pugui ser d'aplicació al personal laboral que ocupi llocs de treball que varen ser traspassats al Consell de Mallorca (Casalt Ariadna i residències Oms St. Miquel i Miquel Mir, entre d'altres), que en redactat inicial quedaven exclosos, i que ara podran assolir el reconeixement de carrera professional si s’adhereixen a l'Acord mitjançant acord amb el Comitè d’Empresa i/o representants sindicals o assemblea dels treballadors.
 
Aquest acord, previsiblement, es durà a Ple el proper 9 de març, i començarà a tenir efectes econòmics a partir de l'1 d'abril de 2023.
 
Podeu llegir els detalls de la notícia a:
 
 

Pitada davant la seu del Consell de Mallorca

pitada

Ha tingut lloc una concentració davant la seu del Consell de Mallorca, al carrer de Paiau Reial, per reclamar la recuperació del crèdit horari de formació per conciliació que el Consell de Mallorca i l'IMAS al qual teníem dret abans.

Abans de la concentració, el conseller de Funció pública s'ha reunit amb els presidents de les juntes de personal i comitès d'empresa del Consell i de l'IMAS per intentar trobar una solució a la problemàtica.

En aquesta reunió, el conseller ha ofert 20 hores de crèdit de formació només per al personal sanitari que fa torns a l'IMAS, però ha deixat fora la resta de personal de l'IMAS i del Consell, inclosos els treballadors que també fan feina per torns en serveis com ara Carreteres, tot i que ha dit que estudiarien la viabilitat de l'aplicació d'aquest crèdit de 20 hores a tot el personal dins el Pla de Formació, la qual cosa ens ha semblat insuficient

Per aquest motiu, hem considerat que no podíem acceptar de cap manera l'acord que ens proposava, i hem continuat amb la concentració prevista.

Primera reunió de feina de la Comissió de Seguiment de l'Acord d'estabilització

El passat 1 de juliol va tenir lloc la primera reunió de feina de la Comissió de Seguiment de l’Acord d’estabilització, amb presència de l’STEI Intersindical. S’hi varen tractar, entre d’altres, les qüestions següents:

 1. CALENDARITZACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES 

En aquest cas, resta pendent de l’acord que es farà entre les diferents administracions.

 1. DESCENTRALITZACIÓ D’ESPAIS 

En aquests moments es treballa en comissió tècnica entre les administracions i la Conselleria d’Educació per definir els espais on es podrien fer les proves a la Part Forana de Mallorca.

 1. MODEL DE SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA

També es treballa en comissió tècnica i està pendent de l’acord intern entre les administracions.

 1. MODEL FULL AUTOBAREM

Pendent de l’acord intern entre les administracions públiques, es treballa en dos models: un de genèric i un amb especificitats per a administracions locals.

 1. BASE DE PREGUNTES
 • Previsió d’avançament de la publicació de les preguntes a l’1 d’octubre de 2022.
 • Es confirma que publicaran les possibles respostes, de les quals una serà la correcta.
 • La base de preguntes i respostes dels temaris de serveis generals serà a càrrec de l’EBAP. 
 • La base de preguntes i respostes dels temaris de les administracions locals serà a càrrec de cada administració local o de qui tingui l’encomanda de gestió.
 • Equips tècnics de les administracions respectives participen en l’elaboració d’aquestes bases. Es valora la participació de la UIB en aquest procés d’elaboració.
 1. INTERPRETACIONS I ACLARIMENTS DE L’ACORD D’ESTABILITZACIÓ

Sobre el barem:

En la propera setmana es proposarà una interpretació tècnica de valoració de les puntuacions, ja que s’ha d’aclarir en el cas de serveis prestats en llocs d’administració especial.

Sobre la condició d’aspirant i requisits:

S’estudia que els aspirants que, havent presentat sol·licitud en els dos processos, assoleixin plaça de funcionari de carrera o de personal laboral fix en el concurs de mèrits, atès que ja restaran exclosos de presentar-se al concurs oposició, puguin reclamar el retorn de la taxa que hagin abonat.

Pel que fa no tenir la condició de personal funcionari o no tenir la condició de personal laboral fix de l’administració a què s’opta, s’interpreta com a l’ajuntament al qual s’ opta, per tant poden presentar-se a altres ajuntaments.

Sobre l’art. 16 (terminis):

Les convocatòries de concurs de mèrits i de concurs oposició es publicaran per separat, tot i que encara queda pendent de definir si serà en el mateix moment.

 Sobre l’art. 16.17 (terminis):

S’entén que qui no es presenti a la presa de possessió desisteix.

 1. ALTRES INTERPRETACIONS DEL DECRET LLEI

Sobre comissions de serveis a Serveis Generals: el personal funcionari haurà de romandre en el lloc base de serveis generals un mínim de 3 anys.

 1. PREGUNTES FREQÜENTS I  DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA

L’STEI Intersindical és l'únic sindicat que va aportar una bateria de preguntes elaborada a partir d’un procés participatiu amb tots els delegats i delegades que té a les administracions locals.

 

NOTA IMPORTANT: La setmana del 4 al 8 de juliol està previst que el Govern publiqui un web específic amb:

a. Una selecció de les 26 preguntes que hem tramès a la Comissió.

b.  Les interpretacions tècniques de l’Acord que passin per la Comissió de Seguiment, de les qual us hem fet un extracte aquí.