Administració Local

Convocatòria ordinària i extraordinària de l'especialitat de Psicòleg/loga

l'IMAS ha obert un nou termini de presentació de sol·licituds corresponent a la convocatòria ordinària i extraordinària de l'especialitat de Psicòleg/loga. En data 27 de gener de 2020 s'ha publicat en el BOE una rectificació d'error de l'anterior anunci de data 21 de desembre de 2020. Per aquest motiu, roman obert el termini per presentar sol·licituds fins el proper 17 de febrer de 2020. 

Aquelles persones que realitzaren la sol·licitud dins el termini anterior no han de presentar una nova solicitud.

La informació necessària pot descarregar-se a l'enllaç següent

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=45940

 

L'STEI Intersindical torna a reivindicar l'increment del 2 %

El Govern balear encara no ha explicat quins comptes fa amb relació a l'increment del 2 % de les retribucions que marca el Reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres el 22 de gener.

L'STEI Intersindical ha demanat al Govern que convoqui una sessió de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics perquè expliqui com fa comptes aplicar aquest increment.

Ara que farà tres setmanes que el BOE va publicar el Reial decret llei que estableix l'increment del 2 % de les retribucions del personal empleat públic, cal recordar que la Llei de pressuposts de la CAIB per al 2020 inclou una disposició addicional que estableix que un Acord del Consell de Govern podrà limitar aquest increment. L'STEI Intersindical ja va intentar en aquell moment que aquesta disposició desaparegués de la Llei en el tràmit parlamentari, però la majoria de grups no hi va estar d'acord.

És per això que l'STEI Intersindical fa responsables els grups parlamentaris que donen suport al Govern de la incertesa en què ens trobam ara. El Consell de Govern a hores d'ara tampoc no ha adoptat aquest acord i, mentrestant, el personal empleat públic i docent de la concertada de les Illes Balears continua amb les retribucions del 2019.

El Govern ha de posar fil a l'agulla.

Eleccions sindicals 2020. Comitè empresa Consell Insular d'Eivissa

# HI SOM QUAN ENS HAS DE MENESTER


eleccions consell eivissaL’STEI sempre hi és quan el necessites. Amb l’STEI no camines tot sol. Amb l’STEI tens molts de companys de viatge per superar les dificultats que sorgeixin en el camí. L’STEI no s’amaga en el moments difícils (defensa dels interins, reclassificacions arxivades, assetjament, retallades, etc.)-

L’STEI t’escolta i porta la teva veu al Consell Insular d’Eivissa, i proposa les millores que els Serveis Socials necessiten. Treballa per un bon finançament que garanteixi uns serveis públics de qualitat tècnica i humana, instal·lacions òptimes i amb el personal necessari per donar aquests serveis.

L’STEI t’ajuda amb tot allò que necessitis, sigui un petit dubte o un problema complex. Sempre tens gent de l’STEI disposada a resoldre la qüestió amb rigor i seriositat. L’atenció sempre és personalitzada i ens permet avaluar i quantificar totes les propostes que ens facis.

L’STEI et defensa i et protegeix. Els serveis jurídics del sindicat vetlen perquè no es vulnerin els teus drets, t’assessoren amb total garantia i et representen quan i on faci falta.
L’STEI és una organització arrelada a les Illes amb més de 40 anys d’experiència en defensa de la classe treballadora, en defensa ferma de les nostres senyes d’identitat com a poble, sense directrius imposades des de fora, i que participa activament en multitud de plataformes (feministes, mediambientals, lingüístiques, culturals o de cooperació internacional). Som l’alternativa sindical que t’ofereix participar en una comunitat que comparteix informació, coneixement i cultura.

L’STEI està format per treballadors que fan feina per als treballadors. I vosaltres, treballadors i treballadores del Consell Insular d’Eivissa, sou els que ens heu ajudat, amb les vostres aportacions, a saber quines són les necessitats reals de la institució, per la qual cosa, des d’aquí, us donam les gràcies i confiam que ens pugueu continuar enriquint i ens doneu el vostre suport per continuar avançant en la millora de les condicions laborals i humanes de totes les persones que conformam aquesta gran família.

 

 

Ofertes de feina BOIB

El BOIB d'avui fa públiques, entre d'altres, diverses convocatòries que poden ser del vostre interès

I. Concurs oposició pel torn lliure de 41 places de Treballador/a Social corresponents a la taxa d’estabilització de feina temporal de les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2017 i 2018 (pendent de publicació en el BOE per a l'inici del termini de presentació)

II. Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment dos llocs de treball de tècnic/a titulat/ada superior, especialitat jurídica.

III. Bases per a la constitució d'una borsa de treball de la subescala Auxiliar d'Administració General (any 2020) de l'Ajuntament de Binissalem.

IV. Decret d'aprovació de les bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'operador/a de ràdio de l'Ajuntament de Calvià.

V. Decret d'aprovació de les bases per a la confecció d'una borsa de treball, pel sistema de concurs, d'encarregat/ada en cap mediambiental de l'Ajuntament de Calvià.

VI. Bases específiques per a la creació d'una borsa d'auxiliars administratius, personal laboral de l'Ajuntament de Pollença

Per a consultar-les, podeu visitar l'enllaç

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11110/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

I pel que fa la modificació dels increments retributius, ja podeu consultar el nostre web

http://stei.cat/general/index.php/205

Ofertes de feina Ajuntament de Sineu

- Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir un lloc de feina de personal laboral temporal i formació de borsa de treballador/a social .

- Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura per concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix personal de neteja

El termini de presentació de sol·licituds de les dues convocatòries finalitza el 27 de gener de 2020