Administració Local

Reclamam la jubilació parcial per als funcionaris

(Aquí podeu consultar el díptic de la campanya que repartim pels centres de treball)


La Confederació Intersindical, de la qual forma part l’STEI Intersindical, va resoldre instar el Govern d’Espanya perquè reguli la jubilació parcial de les funcionàries i els funcionaris i l’equipari al personal laboral.

L'art. 67.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 12 d'abril de 2007, va reconèixer el dret de jubilació parcial dels funcionaris públics en establir que “procedirà la jubilació parcial, a sol·licitud de l'interessat, sempre que el funcionari reuneixi els requisits i condicions establerts en el Règim de Seguretat Social que li sigui aplicable”.

La publicació, però, del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va eliminar de l’EBEP aquesta modalitat de jubilació per als funcionaris.

Les enquestes de població activa indiquen que el nombre d'empleats públics va créixer de manera important entre l'última meitat de la dècada dels 80 i la primera meitat dels 90. El resultat és que un nombre significatiu del funcionariat amb més de 60 anys i amb una mitjana de 40 anys de serveis no pot, actualment, accedir a la jubilació parcial, ni tampoc a la jubilació anticipada per la important pèrdua de poder adquisitiu que comporta.

Llegeix més...

L’STEI Intersindical demana una taula de diàleg per a afrontar problemes propis dels bombers del Consell Insular de Menorca

bombers
La setmana passada es va constituir la secció sindical de l’STEI Intersindical del Consell Insular de Menorca, amb una gran quantitat d’afiliats del Servei de Bombers de Menorca.

L'STEI Intersindical —en resposta a la forta unitat entorn aquesta qüestió— ha demanat una taula de diàleg per a afrontar els problemes propis del col·lectiu de bombers. Membres de la secció sindical de bombers del sindicat propi de les Illes Balears es varen reunir amb els responsables polítics del Consell Insular de Menorca i varen fer aquesta petició. L’equip de govern i l’STEI Intersindical estan a l'espera que els tècnics de l’Administració confirmin la creació d’aquesta taula.

El col·lectiu remarca les millores que el cap de servei de bombers ha promogut i que l'equip de govern actual ha fet possible, com la incorporació imminent de personal.

Actualment, els bombers de Menorca fan un esforç considerable per a mantenir la cobertura d'aquest servei essencial i han assumit —mitjançant el nou pla estratègic i la renovació del conveni amb els ajuntaments— funcions i serveis per a donar una millor de servei i la màxima qualitat a la ciutadania.

Cal recordar que prop del 50 % de la plantilla no és personal fix, i que el col·lectiu de bombers és —dins l’administració pròpia de Menorca— un dels més afectats per l’abús de temporalitat, que deixa la plantilla en condicions precàries.

Vaga indefinida a la concessionària del lot número 1 de Parcs i Jardins de Palma

Amb el suport de l’assemblea de treballadores i treballadors, el Comitè d’Empresa del lot número 1 de la concessió de Parcs i Jardins de Palma (gestionat per Acciona), convoca vaga indefinida a partir de les 0 h del 17 de juny de 2023.

Els punts principals de la plataforma reivindicativa, que l’empresa no s’ha avingut a negociar al TAMIB, són els següents:

  • Increment de 300 € bruts de sou mensual per a compensar l’encariment del cost de la vida.
  • Extensió del plus de tòxics a tota la jornada, atès que s’ha incrementat molt l’exposició a aquestes substàncies i actualment cobreix només 1/5 de la jornada.
  • Acceptació de les sol·licituds de jubilació parcial anticipada, com ho feia la concessionària anterior.
  • Increment del nombre d’oficials jardiners.
  • Fac¡litació immediata dels temaris de promoció interna amb la finalitat de fer fàcil la preparació dels exàmens.

El Comitè d’Empresa ha preparat un calendari de mobilitzacions en escalada, que comença el dissabte 17 de juny a la nau d’Acciona de Son Castelló a les 7 h.

Si el conflicte continua, hi ha prevista una manifestació per al 30 de juny, que partirà de la plaça d’Espanya i acabarà a la plaça de Cort.

Calor i feina a l'exterior

WhatsApp Image 2023 05 15 at 12.14.45

L'STEI ha iniciat una campanya per donar a conèixer el contingut del Reial decret llei 4/2023, que regula, entre d'altres, les condicions de feina a l'exterior en els casos de temperatures elevades. El RDL va entrar en vigor el passat 13 de maig de 2023.

Cal prendre mesures de protecció davant els riscs de fenòmens meteorològics adversos, inclosa la calor extrema. Durant les hores en què no siguin suficients les mesures de protecció, està prohibit realitzar determinades tasques. En cas d'alerta taronja o vermella, és obligatori adaptar les condicions, inclosa la jornada. 

Per uns entorns laborals lliures de risc.

Signat l'Acord de carrera professional al Consell de Mallorca

 
L'acord de carrera professional s'aplicarà a tot el personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i organismes autònoms que en depenen, tant si tenen plaça fixa com si són interins, sempre que es compleixin els requisits.
 
Després de mesos de feina de la Comissió de Carrera Professional, de la qual l'STEI ha fet part, i d'intenses negociacions, s'ha consensuat un document que recull la gran majoria de les aportacions i millores que hem fet els representants de la part social, juntament amb la feina tècnica del personal de Funció Pública.
 
Entre les reivindicacions de l'STEI, que ha reclamat aquest acord des de l'inici d'aquesta legislatura atès que, d'ençà del 2017 en què va entrar en vigor, la carrera havia quedat estancada, cal destacar que hem aconseguit que l'acord pugui ser d'aplicació al personal laboral que ocupi llocs de treball que varen ser traspassats al Consell de Mallorca (Casalt Ariadna i residències Oms St. Miquel i Miquel Mir, entre d'altres), que en redactat inicial quedaven exclosos, i que ara podran assolir el reconeixement de carrera professional si s’adhereixen a l'Acord mitjançant acord amb el Comitè d’Empresa i/o representants sindicals o assemblea dels treballadors.
 
Aquest acord, previsiblement, es durà a Ple el proper 9 de març, i començarà a tenir efectes econòmics a partir de l'1 d'abril de 2023.
 
Podeu llegir els detalls de la notícia a: