Administració Local

Aprovat l’acord que regirà els processos d’estabilització d’interins

 

Avui, dia 11 de maig, ha tingut lloc la darrera sessió de la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques, en què s’ha aprovat finalment el document que estableix els criteris que han de regir els processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021.

Fins al darrer moment, l’Administració ha inclòs propostes que li ha fet el sindicat propi de les Illes Balears, entre les quals cal destacar la demanda que es posin els mitjans necessaris i serveis de suport perquè el personal, sobretot de les categories inferiors, pugui presentar la documentació amb garanties d’èxit, ja que molts no disposen de certificats digitals ni estan acostumats a relacionar-se telemàticament amb les administracions; igualment, hem aconseguit que s’allargui el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional, que passa de tres a cinc dies.

L’STEI Intersindical ha donat el suport a l’aprovació de l’acord i el valora globalment de manera positiva, tot i que pensam que és un acord millorable. 

En aquest sentit, recordam que el nostre sindicat va demanar, entre d’altres, que els exàmens del procediment de concurs oposició no fossin eliminatoris. L’acord finalment estableix que sí que seran eliminatoris, tot i que la nota de tall serà un 3,5.  L’STEI ha remarcat que seria suficient un 2,5, però l’Administració no ha recollit la proposta.

Finalment, volem manifestar que l’STEI Intersindical ha demanat que també es valoràs l’experiència en subgrups immediatament superiors i en qualsevol altre subgrup en totes les administracions, aspecte que finalment s’ha recollit a l’acord únicament per a personal de Serveis Generals de CAIB.

Podeu consultar la informació resumida de l'acord i els barems aquí. 

Signat el II Conveni de Reforma i Protecció de Menors

ramis

El 10 de maig de 2022 s'ha signat el II Conveni Col·lectiu Autonòmic de Reforma Juvenil i Protecció de Menors de les Illes Balears, que ara continuarà amb la tramitació a la conselleria competent i posteriorment es publicarà en el BOIB.

Des del final de l'estiu de 2021, els representants de l’STEI Intersindical han negociat i traslladat propostes a la Comissió, una bona part de les quals han estat acceptades per la patronal del sector. En destacam les que tenen a veure amb la conciliació i la gestió de les llicències i els permisos, i l'adequació de sous millors per als nivells més baixos.

Altres aspectes que hem reclamat com a millores històriques, com ara l'adequació de les retribucions a l'increment de l'IPC o el reconeixement de les funcions dels psicòlegs, no s'han pogut veure reflectides al document final acausa de la negativa de la patronal. Ens queda també pendent el reconeixement d'un plus de residència i insularitat, aspecte que les representacions sindicals en conjunt hem traslladat per escrit a la consellera del Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, ja que d'acord amb el conveni estatal del sector, que també recollim en el conveni autonòmic, és aquesta institució la que hi ha d'aportar una solució

Consulta aquí el conveni

Qüestions plantejades per l'STEI Intersindical a la Mesa d'estabilització d'interins

Avui, dia 22 d’abril, s’ha reprès la negociació a la Mesa de les Administracions Públiques.

L’STEI Intersindical ha reiterat el posicionament pel que fa a les propostes per incloure a les bases generals, que ja va presentar en sessions anteriors, especialment les propostes de barems del concurs de mèrits i del concurs oposició.

Durant la sessió, també hem plantejat a les administracions que conformen la Mesa aquestes qüestions:

En relació amb el personal revertit, subrogat o fruit d’una cessió empresarial que hi pot haver a les administracions (tenim constància que això ja ocorre en alguns consells insulars i ajuntaments), com es valoraran a les bases els serveis prestats quan es tracti de places en situació d’abús de temporalitat? 

Què diran les bases de quina ha de ser la valoració que es donarà als serveis prestats del personal fix discontinu o contractat a temps parcial?

Les bases poden preveure que la plaça d'un funcionari de carrera que obtingui un lloc de la mateixa especialitat a la seva administració s’incorpori a les places que s'oferiran  a la resta d'aspirants, amb l’objectiu d’evitar que no es generin nous llocs interins?

S’han previst noves convocatòries extraordinàries de proves de català, amb la coordinació de l’EBAP i la Direcció General de Política Lingüística, tal com l’STEI ha reclamat en diverses ocasions, que permetin als aspirants disposar dels certificats abans que es posin en marxa les convocatòries de provisió previstes per la Llei 20/2021?

 

Al final de la sessió, hem citat diverses sentències que refermen algunes de les tesis que hem defensat pel que fa al pes de la valoració dels serveis prestats en el concurs oposició (un màxim del 32 % sobre el 40 % de la fase de concurs).

L'STEI Intersindical demana que es paralitzin les ofertes públiques d'ocupació que deriven de l'Icetazo

L’STEI Intersindical (amb el suport de la Confederació Intersindical) convoca per a demà 28 d’octubre una vaga a totes les administracions públiques durant tota la jornada per la consolidació del personal interí de les administracions. A les administracions de les Illes Balears hi fan feina com a interines en frau de llei més de 15.000 persones, que acumulen anys de feina sense que (en moltes ocasions) els llocs que ocupen hagin sortit mai a oferta pública d'ocupació. La responsabilitat és de les administracions que han fet contractes i nomenaments en frau de llei, però també de les lleis de pressuposts de l'Estat, que any rere any han posat restriccions a les ofertes públiques, i han condemnat milers de persones a la precarietat. El projecte de llei que es tramita ara a les Corts Generals i que substituirà el Reial decret llei conegut com a Icetazo pot posar punt a tot això. El sindicat propi de les Illes Balears demana que aquesta llei desplegui el sistema de concurs de mèrits previst als articles 61.6 i 61.7 de l’EBEP.

Llegeix més...