En aquest apartat pots consultar els criteris que han de regir els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Consulta en aquests enllaços les bases generals i els barems del concurs de mèrits i del concus oposició i l'estructura dels exercicis i els temaris del concurs oposició.