ramis

El 10 de maig de 2022 s'ha signat el II Conveni Col·lectiu Autonòmic de Reforma Juvenil i Protecció de Menors de les Illes Balears, que ara continuarà amb la tramitació a la conselleria competent i posteriorment es publicarà en el BOIB.

Des del final de l'estiu de 2021, els representants de l’STEI Intersindical han negociat i traslladat propostes a la Comissió, una bona part de les quals han estat acceptades per la patronal del sector. En destacam les que tenen a veure amb la conciliació i la gestió de les llicències i els permisos, i l'adequació de sous millors per als nivells més baixos.

Altres aspectes que hem reclamat com a millores històriques, com ara l'adequació de les retribucions a l'increment de l'IPC o el reconeixement de les funcions dels psicòlegs, no s'han pogut veure reflectides al document final acausa de la negativa de la patronal. Ens queda també pendent el reconeixement d'un plus de residència i insularitat, aspecte que les representacions sindicals en conjunt hem traslladat per escrit a la consellera del Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, ja que d'acord amb el conveni estatal del sector, que també recollim en el conveni autonòmic, és aquesta institució la que hi ha d'aportar una solució

Consulta aquí el conveni