Administració Local

Consulta tota la documentació relativa a l'Acord d'estabilització

 

En aquest apartat pots consultar els criteris que han de regir els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Consulta en aquests enllaços les bases generals i els barems del concurs de mèrits i del concus oposició i l'estructura dels exercicis i els temaris del concurs oposició.

 

 

 

Signat l'acord per a estabilitzar més de sis mil places a les administracions de les Illes Balears


signatura

El dia 10 de juny a les 10.30 h es va signar l'Acord de la Mesa Sectorial de les Administracions Públiques per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública relatiu als criteris que han de regir els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021.

El dia 9 de juny es va constituir la Comissió de Seguiment d'aquest acord, en què hi participen dos membres de l'STEI Intersindical.

Les ofertes públiques d'estabilització i del 2022 publicades fins al 31 de maig, incorporades a través de processos d'estabilització, sumen les 5.467 places procedents les administracions i empreses públiques locals i les 731 places de l'Administració de la CAIB.

L'àmbit d'aquesta mesa no inclou el personal docent ni sanitari.

Publicades les ofertes públiques de les administracions locals i empreses públiques vinculades

El passat 31 de maig va acabar el termini de publicació de les ofertes públiques d'estabilització i de les ofertes d'ocupació de 2022, les quals en molts casos corresponen als sistemes de provisió que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Les administracions locals de les Illes Balears i les empreses públiques que hi estan vinculades han ofert al voltant de 5.450 places, de les quals cal destacar les 661 de l'IMAS, les 477 de l'Ajuntament de Palma (EMAYA), les 457 del Consell de Mallorca, les 301 del Consell Insular d'Eivissa, les 254 de l'Ajuntament de Calvià, les 242 del Consell Insular de Formentera o les 149 de l'Ajuntament de Maó.

Ara, les administracions tenen fins al 31 de desembre de 2022 per treure les bases de les convocatòries corresponents.

 

Aprovat l’acord que regirà els processos d’estabilització d’interins

 

Avui, dia 11 de maig, ha tingut lloc la darrera sessió de la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques, en què s’ha aprovat finalment el document que estableix els criteris que han de regir els processos d’estabilització que regula la Llei 20/2021.

Fins al darrer moment, l’Administració ha inclòs propostes que li ha fet el sindicat propi de les Illes Balears, entre les quals cal destacar la demanda que es posin els mitjans necessaris i serveis de suport perquè el personal, sobretot de les categories inferiors, pugui presentar la documentació amb garanties d’èxit, ja que molts no disposen de certificats digitals ni estan acostumats a relacionar-se telemàticament amb les administracions; igualment, hem aconseguit que s’allargui el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional, que passa de tres a cinc dies.

L’STEI Intersindical ha donat el suport a l’aprovació de l’acord i el valora globalment de manera positiva, tot i que pensam que és un acord millorable. 

En aquest sentit, recordam que el nostre sindicat va demanar, entre d’altres, que els exàmens del procediment de concurs oposició no fossin eliminatoris. L’acord finalment estableix que sí que seran eliminatoris, tot i que la nota de tall serà un 3,5.  L’STEI ha remarcat que seria suficient un 2,5, però l’Administració no ha recollit la proposta.

Finalment, volem manifestar que l’STEI Intersindical ha demanat que també es valoràs l’experiència en subgrups immediatament superiors i en qualsevol altre subgrup en totes les administracions, aspecte que finalment s’ha recollit a l’acord únicament per a personal de Serveis Generals de CAIB.

Podeu consultar la informació resumida de l'acord i els barems aquí. 

Signat el II Conveni de Reforma i Protecció de Menors

ramis

El 10 de maig de 2022 s'ha signat el II Conveni Col·lectiu Autonòmic de Reforma Juvenil i Protecció de Menors de les Illes Balears, que ara continuarà amb la tramitació a la conselleria competent i posteriorment es publicarà en el BOIB.

Des del final de l'estiu de 2021, els representants de l’STEI Intersindical han negociat i traslladat propostes a la Comissió, una bona part de les quals han estat acceptades per la patronal del sector. En destacam les que tenen a veure amb la conciliació i la gestió de les llicències i els permisos, i l'adequació de sous millors per als nivells més baixos.

Altres aspectes que hem reclamat com a millores històriques, com ara l'adequació de les retribucions a l'increment de l'IPC o el reconeixement de les funcions dels psicòlegs, no s'han pogut veure reflectides al document final acausa de la negativa de la patronal. Ens queda també pendent el reconeixement d'un plus de residència i insularitat, aspecte que les representacions sindicals en conjunt hem traslladat per escrit a la consellera del Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, ja que d'acord amb el conveni estatal del sector, que també recollim en el conveni autonòmic, és aquesta institució la que hi ha d'aportar una solució

Consulta aquí el conveni