La secció sindical de l’STEI Interisndical a l’IMAS i al Consell de Mallorca ha proposat que s’implementi un permís de fins a 7,5 hores mensuals no retornables per a dones menstruants o que estiguin dins el cicle de la menopausa, per tenir cura de la salut i conciliar el benestar amb el treball. Aquest permís ja és una realitat a l’Ajuntament de Girona, consistori pioner en tot l’Estat a l’hora d’aprovar aquesta iniciativa. Les treballadores de l’Ajuntament de Girona que tenguin la menstruació i es trobin malament podran demanar un permís de flexibilització menstrual. Disposaran de vuit hores mensuals que es recuperaran al llarg del trimestre següent.

Amb aquesta proposta l’STEI Intersindical vol visibilitzar que el procés fisiològic de la menstruació no és una malaltia, però algunes vegades –i en algunes dones molt sovint– provoca forts dolors, cefalees o marejos. Les dones utilitzen dies de lliure disposició o de vacances quan pateixen alguns d'aquests símptomes durant el seu cicle menstrual, la qual cosa evidencia la impossibilitat de conciliar salut i treball. Calen, doncs, mesures concretes que permetin la conciliació de la cura i l’espai laboral. Entre un 45 % i un 95 % de les dones que tenen la menstruació experimenten dolor, segons diversos estudis.

Per altra banda, les dones pateixen no només els canvis i molèsties propis del cicle durant la menstruació pròpiament dita, sinó que també viuen, entre els 45 i 55 anys, el procés de la menopausa, que també suposa canvis fisiològics i psicològics nombrosos (canvis hormonals, cefalees, sufocacions, irritabilitat, insomni d'iniciació, pèrdua de la libido, sudoració nocturna, canvis sobtats en l'estat d'ànim, etc. ).