Companyes i companys,

El capvespre de dilluns, a petició de la Presidència de l’IMAS, vàrem mantenir una reunió per tractar les alternatives per a la provisió estable de llocs del personal tècnic auxiliar d’infermeria, ja que en aprovar-se en el Ple del CIM l’ampliació de la relació de llocs de feina de l’MAS, s’afegiran al centenar de places vacants actuals, una cinquantena més del Servei d’Atenció a la Dependència en el Domicili (SAID) i l’ampliació dels programes a nous municipis.

Davant aquest panorama, l’alternativa proposada per l’Administració era la renúncia a la doble adscripció C1/C2 fins que una llei no reguli l’adequada adscripció d’aquest cicle formatiu de FP, i incrementar el complement de destí en dos punts i, en finalitzar la legislatura, incrementar-lo dos punts més.

Valoram positivament l’esforç econòmic per compensar el greuge d’una adscripció històricament inadequada, però li varem replicar que aquesta alternativa, basada en el  conformisme, tanca les possibilitats de promoció interna d’aquest personal, abandona en un calaix els anys de negociació amb la part social per una justa adscripció en el subgrup C1, i minva la qualitat assistencial que presten les professionals en rebaixar el nivell d’exigència del català del B2 al B1.

Les propostes de l’STEI INTERSINDICAL són, per una banda, aprovar una convocatòria d’una borsa extraordinària per a la cobertura de les places de TCAI del SAID (mantenint la doble adscripció i requerint el permís de conduir) que no siguin ocupades en comissió de servei; i per l’altra, convocar una nova borsa extraordinària de TCAI (amb la doble adscripció), ja que l’anterior és de 2014 (convocada sense requisit de català i sense preveure la creació del SAID) i deixa sense opcions centenars de companyes i companys que han presentat currículums i han fet feina de forma inestable aquests darrers anys. També deixa en la cuneta totes aquelles persones que han superat els cursos dels cicles formatius els darrers anys. Finalment, proposàrem revisar l’acord de la convocatòria de la reclassificació professional i dur-la de nou a l’aprovació de la Mesa General Conjunta del Consell de Mallorca.

Varem aprofitar també l’avinentesa per fer-li arribar un document de deu punts destacats.

 

>>PUNTS DESTACATS<<

punts destacats