El BOIB núm.148, de 27 de novembre, publica les bases específiques per a la cobertura de 2 places d'administratiu d'administració general, funcionaris de carrera. Termini de presentació de les sol·liciutuds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al BOE.