El BOIB núm. 147, de 24 de novembre, publica la Oferta pública d'ocupació 2018, de l'Ajuntament de Palma.

 

Auxiliar administratiu      25  
Enginyer industrial      1  
Enginyer tècnic industrial           1  
Treballador social      3  
Educador social      3  
Auxiliar biblioteca      2  
TAE M. Informàtica      2  
RESERVAT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
Auxiliar administratiu      1  
Treballador social      1