Oposicions i ofertes de feina

Convocatòria ordinària i extraordinària de l'especialitat de Psicòleg/loga

l'IMAS ha obert un nou termini de presentació de sol·licituds corresponent a la convocatòria ordinària i extraordinària de l'especialitat de Psicòleg/loga. En data 27 de gener de 2020 s'ha publicat en el BOE una rectificació d'error de l'anterior anunci de data 21 de desembre de 2020. Per aquest motiu, roman obert el termini per presentar sol·licituds fins el proper 17 de febrer de 2020. 

Aquelles persones que realitzaren la sol·licitud dins el termini anterior no han de presentar una nova solicitud.

La informació necessària pot descarregar-se a l'enllaç següent

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=45940

 

Ofertes de feina Ajuntament de Sineu

- Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a cobrir un lloc de feina de personal laboral temporal i formació de borsa de treballador/a social .

- Bases de la convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura per concurs oposició d'una plaça de personal laboral fix personal de neteja

El termini de presentació de sol·licituds de les dues convocatòries finalitza el 27 de gener de 2020

 

 

Oferta de feina Fundació d'Atencio i Suport a la Dependència

Resolució de la gerent de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció per cobrir temporalment un lloc de treball d'administratiu o administrativa

 

Borses tècnic -a superior informàtica

Publicada en el BOIB la Resolució de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública relativa a la convocatòria per a constituir dues borses de la subescala, classe o categoria de tècnic -a superior informàtica, pel procediment extraordinari i per l’específic de selecció, respectivament, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, per a cobrir llocs de feina del Consell Insular de Mallorca