Llista definitiva d'admesos i exclosos de la borsa única de l'IB-salut de la categoria infermeria d'urgències d'atenció primària

 El 13 de gener de 2020, s'ha publicat al portal web del Servei de Salut  www.ibsalut.es  (secció de Borsa Única) la resolució del director general per la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària. S'inclou la llista de puntuacions de mèrits resultant de l'autobaremació dels candidats corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir la borsa de treball general per a la selecció de personal estatutari temporal d'aquesta categoria.

Segons indica el punt 16.2 de l'acord de Borsa General (BOIB núm.149), s'ha realitzat un tall de baremació, i només han de presentar la documentació aquells candidats que superin els 48,9450 punts,  que seran els que inicialment formaran aquesta borsa única. S'ha publicat la llista de candidats que han d'aportar mèrits.

Els candidats tenen un termini de 10 dies hàbil, per al lliurament dels mèrits.