OPE categoria tècnic/tècnica en documentació sanitària. Publicació de respostes correctes

Dia 8 de novembre de 2020 el tribunal qualificador ha publicat les respostes correctes de l'exercici de la prova selectiva per a cobrir places vacants de la categoria tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària. Les persones interesades compten amb un termini de tres dies hàbils (9, 10 i 11 de novembre) per presentar reclamacions o impugnacions.

Llegeix més...

Els Pressuposts de l’Estat per al 2021 tornen a condemnar les Balears a les darreres posicions

El Govern espanyol ha anunciat que, als Pressuposts generals de l’Estat per al 2021, les Balears figuraran al furgó de coa de les inversions. Per darrere només hi haurà les Canàries (amb un règim especial i un tractament fiscal incomparable amb el nostre) i Navarra (amb règim foral).

Com cada any.

És per això que l’STEI Intersindical assenyala directament l’arrel del problema. L’Estat espanyol és un projecte de vertebració territorial al servei de les elits extractives que viuen dels contractes públics. I és aquest model d’estat (i no la composició dels governs) el que explica el pressupost de cada any.

sense finançament tit

Llegeix més...