Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 5 de setembre de 2017, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per formar part d'una borsa de treball de l'especialitat ajudant/a de cuina.

El termini de presentació d'esmenes de l'11 al 22 de setembre (ambdós inclosos).