Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 5 de setembre de 2017, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones admeses i excloses per formar part d'una borsa de treball de l'especialitat zelador/a i resolució de correcció d'errors de data 15 de maig de 2017

El termini de presentació de esmenes és del 11 al 22 de setembre (ambdós inclosos).