reunio presidenta1El passat divendres, 4 d’octubre, el secretari general de l’STEI, Miquel Gelabert, i representants de l’STEI al Consell de Mallorca i a l’IMAS, es reuniren amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

La trobada va servir per començar a posar els fonaments del que serà la nova legislatura pel que fa a acció sindical, per la qual cosa l’STEI va presentar a la presidenta i al conseller de Funció Pública, que també va ser present a la reunió, els dos fulls de ruta que marcaran la feina que pretén dur a terme l’STEI al Consell de Mallorca i a l’IMAS, respectivament.

La situació dels interins i la propera oferta pública d’ocupació que sortirà al mes de novembre varen ser els eixos de les converses, i l’STEI va reiterar el seu compromís de treballar per aconseguir un procés selectiu que respecti les situacions del personal que fa anys que està interinament contractat en frau de llei.

Entre d’altres, vàrem tractar també els temes següents:

1. PLANTILLA

 • Previsió d’augments de plantilla.
 • Consolidació de programes existents tant al Consell com a l’IMAS
 • Casal de dones Ariadna. 
 • La Fundació Miquel Mir.

2. PORH 

 • Interins de llarga durada i efectes del PORH.

3. OFERTES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ

 • Revisió del model aplicat. 
 • Compromís de convocar oposicions cada 2 o 3 anys de les places que quedin vacants.
 • Garantia de màxima estabilitat per al personal nomenat interinament. 

4. PREVENCIÓ DEL RISC PSICOSOCIAL

 • Mesures de prevenció. 
 • Formació a tots els empleats.

5. RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

 • Les tècniques auxiliars en cures d’infermeria: del grup C2 al C1, adscripció a partir del que ja hi ha de negociat en relació al procés de reclassificació, en el grup que els correspon pels estudis del cicle de formatiu de grau mitjà. 

6. TELETREBALL

 • Previsió de mesures a aplicar i de mitjans suficients en haver-hi la norma que reguli el teletreball al CIM, als organismes autònoms i a la resta del sector instrumental.

7. TRANSPARÈNCIA

 • Accés a tota la informació de les intranets del CIM i de l’IMAS
 • Marca de disponibilitat del primer aspirant de cada borsa activa.

8. LLENGUA

 • Clàusules lingüístiques en la contractació
 • Aprovació del nou Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana en l’àmbit del Consell de Mallorca.
 • Necessitat d’oferir cursos de B2 de llengua catalana en els plans formatius tant del CIM com de l’IMAS.