El dia 20 de novembre l’Administració  va presentar una proposta de modificació de la relació de llocs de feina de l’IMAS que afecta tres-centes quaranta persones, auxiliars tècniques d’infermeria, que treballen principalment a les residències de majors que gestiona directament l’IMAS, la principal conseqüència de la qual és la modificació del grup d’adscripció i la rebaixa del nivell de català exigit del B2  al B1.

L’STEI Intersindical hi va votar en contra, perquè que aquesta rebaixa:

  • posa límits a la comunicació de les persones majors usuàries d’aquest servei, cosa que suposa un perill (no ser compreses correctament), fet que reverteix en una clara reducció de la qualitat assistencial.
  • minoritza l’ús de la llengua catalana en l’àmbit residencial i fa passes enrere quant a la normalització lingüística.
  • s’oposa als criteris actuals de la pròpia Administració, que exigeix un nivell de català adequat a  les funcions de les persones treballadores i a la titulació requerida per accedir a cada lloc de treball (en aquest cas, cicle formatiu de grau mitjà).
  • és doblement insolidària, d’una banda en particular amb totes les  persones que s’han hagut d’esforçar per assolir el nivell de català exigit (B2 des de l’any  2016) per poder optar a aquestes places, i, en general, amb els esforços que centenars de persones han fet i fan cada dia per la recuperació de la llengua catalana.

Així, l’STEI Intersindical considera que s’ha de fer un exercici d’aplicació plena dels principis d’autonomia i d’autoorganització de les administracions locals, i s’ha de mantenir el requisit B2 de català, i promoure la promoció interna mitjançant la reclassificació professional corresponent.