Reunió amb el director insular i el conseller de Funció Pública del Consell de Mallorca per tractar l'abús de la temporalitat en la contractació de la institució insular

 
A l’IMAS hi ha un 80 % de places ocupades per personal interí; en el Consell de Mallorca les xifres també són molt significatives, més d’un 40 %.
 
L’STEI INTERSINDICAL demanam que s’apliqui la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea del passat 19 de març de 2020. La decisió del Tribunal prescriu que a tota aquella gent contractada en frau de llei li pertoca o bé la fixesa en el lloc de feina o la percepció d’una indemnització. Aquesta segona opció ens sembla inadequada, vista la repercussió econòmica que pot arribar a suposar en indemnitzacions, i perquè seria una decisió política en contra de les persones. Per això, apostam per la via legislativa que doni solucions de fixesa. Per altra banda, la possibilitat del concurs de mèrits prevista a l’art. 61.1 del TREBEP també és una altra opció que es podria valorar.
A banda de tot això, i des de l’òptica de l’interès general, les places d’interins de llarga durada no poden sortir a oposicions perquè:
 
- Es desaprofita tota l’experiència professional. 
- No es valoren els anys de formació continua feta.
 
L’STEI INTERSINDICAL proposam la creació d’una comissió de treball a l’IMAS i al Consell de Mallorca, que serveixi per tenir una radiografia de totes les places afectades i saber quines tenen una situació d’abús de temporalitat, per evitar que formin part de cap convocatòria d’oposicions. També estam a favor de l’aplicació real de les taxes de reposició, especialment de places vacants.
 
Funció Pública ens ha manifestat avui que la seva postura és continuar amb els processos d’oposicions iniciats fins que no hi hagi els canvis normatius que els permetin abordar aquesta problemàtica des d’una altra perspectiva. 
 
En aquest sentit, avui està prevista una compareixença del nou ministre competent en Funció Pública, Miquel Iceta, que esperam que aporti algun tipus de solució que faci possible que el Consell de Mallorca es replantegi el seu posicionament.