stop

Iceta precaritza encara més els treballadors temporals

Manifest del sindicalisme alternatiu de l’estat davant l’aprovació del RDL 14/2021

Davant l’aprovació per part de Consell de Ministres el passat 6 de juliol del RDL 14/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, els sindicats COBAS, Confederació Intersindical (de la qual forma part l’STEI Intersindical), UT Aragó, CUT Galiza, ESK, IAC, Intersindical Valenciana, ISTA, SAS, Solidaritat Obrera, STEILAS i l'STEs-i en sol·liciten la retirada pels següents motius:

  1. L’acord aconseguit pel Govern i els sindicats CCOO, UGT i CSIF i la seva plasmació en el RDL 14/2021 no suposa cap avanç en la defensa d’uns serveis públics adequats i de qualitat com a instrument de compensació de les desigualtats socials derivades de l’actual sistema neoliberal. Per enfortir els serveis públics no és suficient amb el fet que s’autoritzi una taxa addicional. Cal eliminar-ne les taxes de reposició.
  2. Els serveis públics s’han de sustentar en la feina dels empleats públics,  mereixedora del màxim respecte a les seves condicions laborals en general i, en particular, a l’estabilitat en l’ocupació. Aquest Reial Decret, emperò, lluny de defensar la feina dels empleats públics mitjançant llur estabilització, pot provocar milers d’acomiadaments.
  3. L’acord assolit pel Govern amb CCOO, UGT i CSIF és un nou procés d’estabilització en termes similars als signats per aquestes centrals sindicals amb el PP de Cristóbal Montoro el 2017 i 2018. S’aprofundeix, per tant, en uns acords que han acreditat llur ineficiència.
  4. La transposició de la Directiva europea 1999/70/CE s’hauria d’haver fet efectiva amb anterioritat al 10 de juliol de 2001. És una autèntica aixecada de camisa que, vint anys després, el Govern estatal opti per la via d’urgència del RDL. És un autèntic despropòsit que només pretén d’accelerar la tramitació parlamentària d’un acord absolutament inacceptable per intentar fer callar l’ampli rebuig al contingut d'aquest.
  5. L’esmentada directiva té per objecte, partint de la premissa que la relació laboral ordinària ha de ser de caràcter indefinit, millorar la qualitat de l’ocupació a temps determinat i establir un marc per evitar els abusos derivats de l’ús de successives relacions laborals de durada determinada.
  6. El resultat d’aquesta omissió és, com ja s’ha esmentat anteriorment, un excés de la temporalitat en les relacions laborals o, com així ho acredita el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, un abús de la temporalitat a les administracions públiques. Abús que l’acord assolit pel Govern amb CCOO, UGT i CSIF pretén deixar impune. Les conseqüències recauen únicament sobre les persones treballadores víctimes d’aquest.
  7. El RDL 14/2021 no permet articular veritables processos de consolidació de l’ocupació del personal afectat per l’abús de la temporalitat. Processos que han d’estar subjectes a una doble condició: que no s’exclogui cap persona en abús de temporalitat i que, en qualsevol cas, el personal objecte de la consolidació estarà subjecte als mateixos drets i obligacions que el personal funcionari de carrera, laboral o estatutari fix.

Per tot això exigim amb caràcter immediat als poders públics la seva retirada, car no estableix sancions suficientment dissuasives per a les administracions incomplidores i que al seu torn tinguin un efecte protector i reparador sobre les persones víctimes de l’esmentat abús de temporalitat.

Al seu torn, demanam als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que rebutgin la proposta de Govern durant el tràmit parlamentari.