26 07 21 CONSOLIDACIÓ personal en abús de temporalitat

L’STEI i USO convocam per aquest dilluns, dia 26 de juliol, totes les persones que treballen a l’IMAS i al Consell de Mallorca a la manifestació contra l’abús de temporalitat en aquestes administracions, una marxa que començarà les 10 h davant la residència de majors de la Llar dels Ancians i que tancarà el recorregut per General Riera davant les Oficines Centrals de l’IMAS, en el número 67, al voltant de les 11.30 hores.

 

Convocam tot el personal que es veurà afectat per l’aplicació del RDL 14/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que finalment es tramitarà de forma urgent com a projecte de llei el mes d’octubre.

 

Tot i que ahir, gràcies a la pressió des dels territoris i a les mobilitzacions de sindicats com l’STEI i USO en relació amb l’abús de temporalitat, es varen introduir canvis en aquest RDL, les millores recollides són clarament insuficients, però representen, això no obstant, un avanç sobre l’ERO més gran de la història acordat per Iceta i les direccions de CCOO, UGT i CSIF, que es limitaren a pactar una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim d’una anualitat.

 

Com que encara queda camí per fer, les propostes de l’STEI i USO són:

  • Respectar i aplicar el dret de la Unió Europea, tant la directiva 1999/70/CE com les múltiples sentències del TJUE que exigeixen un sanció efectiva a l’abús de temporalitat.
  • Articular veritables processos de consolidació de l’ocupació del personal afectat per l’abús de la temporalitat, ja que els que s'han fet fins ara s’ha demostrat que provoquen cessaments i drama social.
  • Retenir el talent a partir de l’experiència i la formació de les persones que ja hi fan feina.
  • Recuperar que la taxa de reposició s’apliqui sobre els llocs que realment han quedat vacants. 
  • Estabilitzar d’una manera efectiva el personal en abús mitjançant mecanismes i procediments que donin certesa de consolidació.
  • Promoure el concurs de mèrits per a tot el personal en abús, no tan sols per a aquells que fa més de 10 anys que ocupen una plaça, amb el desenvolupament de l’articulat del TREBEP en què els mèrits significatius del concurs siguin els anys de serveis prestats en aquestes administracions.