Oposicions i ofertes de feina

Ajuntament de Palma EMT Procés de selecció per cobrir places de Tècnics i Especialistes en manteniment

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma de Mallorca S.A., en la sessió de dia 3 d'octubre de 2017 va aprovar les bases que s'adjunten, que regiran el procés de selecció, per cobrir places de Subalterns, treballs auxiliars i iniciació professional, per les tasques xapa i pintura. El termini de presentació d'ofertes es de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, si el darrer dia fos dissabte, diumenge o festiu, aquest termini finalitzarà el proper dia hàbil.