General

Donam suport a les demandes del Liceu Francès

 4 fotos liceu2

L’STEI INTERSINDICAL ha participat a la concentració duta a terme per part del personal docent del Liceu Francès. Es tracta d’una reivindicació del personal docent no funcionari, contractat a Mallorca per la Missió Laica Francesa, entitat titular d’aquests centres arreu de l’estat espanyol.

Aquí teniu un frgment del comunicat llegit a la concentració:

"El personal contractat localment demana millores financeres per poder viure decentment.

De fet, els sous actuals (sense hores extres) no permeten als diferents professionals suportar l’alt cost de la vida a Mallorca: uns 1.300€ per a un professor de primària, 1.600€ per a un professor de secundària i 1.100 per al personal d’administració i serveis.

L’escala salarial està definida a nivell nacional amb els mateixos salaris, independentment de la zona. Per aquest raó, hem alertat a diferents ocasions a la Missió Laica Francesa, explicant que viure a Mallorca suposa uns costos molt  més elevat que fer-ho a la península, sobretot  pel que respecta a l’allotjament.

Ens agradaria que s’augmentessin els sous o que es donés un plus excepcional per a Palma, com en els cas dels centres concertats que es beneficien del CRIB (CC) que paga la Conselleria d’educació de Palma: 600/mes.

A més, a diferència del personal de les escoles espanyoles que tenen sexennis i dels funcionaris francesos que tenen diverses escales professionals, nosaltres no tenim CAP perspectiva de futur malgrat tota la formació que realitzem, fins i tot al nostre temps lliure.

També en aquet cas ens agradaria que el nostre treball i el nostre compromís es valorés com es degut.

Recordem al pares que tot el personal ha fet sempre tot el possible per a garantir el bon funcionament de l’escola. Quan casi vàrem tancar el 2013 el personal va donar dues hores gratuïtament a la setmana per participar a la recuperació financera de l’escola.

Aquest suport va durar dos anys. No ens penedim de la nostra decisió al seu moment, però ens agradaria que ens escoltessin ara que l’escola gaudeix de bona salut."

 uh liceu francès

Mesa tècnica 14-11-22

En el transcurs de la nova mesa tècnica, el director general de Planificació i Centres ens ha presentat una nova proposta d’acord que millora les anteriors en cinc-cents mil euros per al 2023.

Per això, i en tant que encara s’està en negociacions per acabar de concretar-ne el redactat, s’ha suspès la concentració que estava convocada per demà davant el Consolat de la Mar.

En la redacció presentada hi ha dues fites molt importants per nosaltres, que després s’hauran de calendaritzar:

-Es fa un reconeixement del deute de la paga del 25 anys, que es començaria a pagar a gener de 2023, en primer lloc a les persones jubilades,.

-Es fa un reconeixement del pagament del cinc sexennis, que en un petit percentatge es començarien a pagar a setembre de 2023.

Entre els aspectes que s’han d’acabar de negociar hi ha les quantitats nominals dels sexennis 2n a 5è o el percentatge en què s’aniran pagant fins al 2026, ja que a gener de 2027 ja arribarien al 100%.

Sigui com sigui, pareix que ens trobem davant un bona proposta i és per això que tots els sindicats hem pres la mateixa decisió d’aturar de moment les mobilitzacions.

Negociacions acord 2022

Mesa tècnica (14-11-2022)

El director general de Planificació presentà una nova proposta d’acord que millora les anteriors en cinc-cents mil euros per al 2023.Per això, es suspenen de moment les mobilitzacions.

En la redacció presentada hi ha dues fites molt importants per nosaltres, que més endavant s’hauran de calendaritzar:

-Es fa un reconeixement del deute de la paga del 25 anys, que es començaria a pagar a gener de 2023, en primer lloc a les persones jubilades.

-Es fa un reconeixement del pagament del cinc sexennis, que en un petit percentatge es començarien a pagar a setembre de 2023.

Entre els aspectes que s’han d’acabar de negociar hi ha les quantitats nominals dels sexennis 2n a 5è o el percentatge en què s’aniran pagant fins al 2026, ja que a gener de 2027 ja arribarien al 100%.

 

Concentració davant el Parlament (08-11-2022)

 Parlament1 8N  Parlament2 8N

 dB 08-11-2022

DM 08-11-2022

UH 08-11-2022

ramon ib3TV

Declaracions de Ramon Mondéjar a IB3 TV

 

Roda de premsa (07-11-2022)

Tots els sindicats presentàrem ahir el nostre calendari de protestes, així com les reivindicacions plantejades a l’hora de la negociació de l’acord de millora.

IB3 07-11-2022

UH 07-11-2022

 

Mesa de l'empleat públic (27-10-2022)

L’STEI suspèn la política retributiva del Govern a empleats públics i docents: a la mesa de l’empleat públic es van acordar les pujades marcades per la normativa estatal; un increment addicional de l’1,5% el 2022 i un 2’5% per al 2023.

El Govern Balear va ser l’única administració que va congelar les nostres retribucions durant 2020 i 2021.En el document que han signat l’administració amb els sindicats, es retorna a les taules salarials que ens pertocava tenir (pel que fa a retribucions bàsiques, però no als complements), però es perden definitivament els endarreriments no pagats durant aquest període. A les meses d’ahir, l’STEI va votar contra les mesures proposades pel Govern.

A l'ensenyament concertat implica que el CRIB es deixarà de minorar, com venia fent la Conselleria des de principi de 2022, però no se’ns retornarà cap quantitat en concepte d’endarreriments.

dB 28-10-2022

caib.es

 

 Mesa de concertada (25-10-2022)

UH mesa 25O

Ahir mateix es va celebrar també una mesa de concertada en què l’administració va explicar les seves propostes amb més detall i es va justificar en el topall de despesa que imposa la seva disponibilitat pressupostària.

Per part de sindicats i patronals, s’ha reiterat la falta de sintonia amb les propostes de l’administració, però han acceptat l’oferiment dels responsables de la Conselleria d’Educació de celebrar noves meses tècniques per apropar postures.

L’STEI Intersindical traslladarà a la seva afiliació les noves propostes i prendrà decisions sempre prenent en compte el que li facin arribar les seves bases.

UH 25-10-22

 

Concentració davant la Conselleria (25-10-2022)

concentracio 25O

Vista la darrera proposta d'acord, en una reunió amb els altres sindicats, vàrem decidir expressar el nostre rebuig a l’administració educativa amb una concentració davant la seu de la Conselleria.

fibwi 25-10-2022

DM 25-10-2022

 

Mesa de concertada (14-10-2022)

L'administració presenta la seva segona proposta d'acord.

 

Mesa de concertada (03-10-22)

L'administració presenta primera proposta d'acord.

Declaracions a IB3 ràdio del secretari d'Ensenyament Concertat-Privat de l'STEI INTERSINDICAL

 

Sol·licitud de mesa de concertada (29-09-2022)

mesa social 290922

La mesa social de la concertada, que reuneix totes les patronals i sindicats representatius de la concertada,envià al conseller March una sol·licitud de reunió urgent per tractar tots els temes que preocupen al sector. Els temes a tractar van esser acordats per totes les entitats presents a la mesa.

DM 29-09-22

UH 29-09-22

Mesa de concertada 14-10-2022

Dia 14 d'octubre va tenir lloc la segona mesa per a la negociació d’un acord marc per a la concertada.

El conseller Martí March hi va esser present i novament es va reafirmar en la idea que es vol per part de la Conselleria el màxim acord possible que pugui satisfer totes les parts, dins el que ve limitat per la disponibilitat pressupostària.

Recordà que durant les dues legislatures que du al front de l’administració educativa s’ha fet feina en favor de l’ensenyament concertat i que es vol que la millora es dugui a terme en tres fronts: el sociolaboral, el de l’actualització de mòduls i  el pedagògic.

Com que l’acord encara no es tanca en aquesta reunió, es seguirà negociant fins a arribar a un consens.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres explicà els canvis respecte de la primera proposta de text i la quantificació que se li havia demanat per la part sindical:

-Revisió  de l’increment salarial: l’increment addicional del 1’5% per a tot el 2022 i el 2’5% fix més un 1% variable per a 2023 suposa una càrrega pressupostària d’entre nou i deu milions d’euros.

-En l’abonament de la paga de 25 anys als jubilats, l’administració accepta no descomptar el primer sexenni, millorant respecte de la primera proposta.

-L’ equiparació salarial dels nivells encara no equiparats s’avança de setembre a gener de 2023.

-El segon i tercer sexennis s’avancen també a setembre de 2024, i es proposa que es negociï en aquest moment la calendarització del 4t i 5è.

-Morante també explicà que la nova proposta inclou incrementar els mòduls en un milió d’euros per a 2023 a repartir entre totes els centres i negociar posteriorment les quantitats d’increment entre 2024 i 2027 que facin que els centres siguin viables i que l’educació concertada pugui ser realment gratuïta.

L’administració es va comprometre a quantificar totes les partides de l’acord i enviar les dades a les entitats

Els sindicats vàrem presentar una contraproposta possibilista elaborada conjuntament. La patronal va considerar que la partida per als mòduls era insuficient i l’administració els va convidar a què també presentarien la seva proposta per escrit.

L’administració va dir que estudiarien el document dels sindicats i que convocarien una nova reunió de la Mesa de Concertada possiblement aquesta mateixa setmana.