General

L'STEI Intersindical i Ensenyants Solidaris, amb els pobles de Guatemala

ensenyants
Des de fa deu anys, l'STEI Intersindical i Ensenyants Solidaris fan feina en una regió de Guatemala on viuen comunitats maies ixiles. Aquell territori va quedar negat el mes de novembre per les tempestes ETA i IOTA. Els vàrem fer arribar aliments bàsics per passar els primers dies. Cooperar és acompanyar.

Dia internacional de les persones migrades

Migrar és un dret universal

Però migrar està subjecte a tractats internacionals i als condicionants que cada país pot decretar de manera unilateral segons el seu estat de privilegi en el panorama mundial. Així doncs, l'experiència migratòria es veu sotmesa a unes relacions de poder que es regularan segons polítiques geoestratègiques. Històricament, les potències mundials van legitimar l'experiència migratòria com un exercici d'enriquiment, domini i expansió. Avui, que s'han apropiat del seu control, i han convertit els moviments migratoris en un exercici d'opressió i de coacció que perpetuen els antics trànsits i relacions de poder colonials.

Les experiències migratòries regulades des del prisma colonial porten implícites múltiples violències que es justifiquen, defensen i blinden en un entramat burocràtic i legislatiu que té la capacitat de transcendir en el sistema de relacions que té efectes a nivell global i local. Mentre escrivim aquest text, s'estima que en el món hi ha prop de 272 milions de persones que han migrat, dels quals un 74% són laborals, i que tan sols suposen el 3,5% de la població mundial.

En paral·lel, els discursos d'odi o les conductes xenòfobes i racistes no cessen en els nostres entorns de convivència. Conductes que, molt sovint, resulten paradoxals, contradictòries o, simplement ridícules, en tant que davant un món tan globalitzat com el nostre i amb un bagatge històric d’afany apropiacionista (el colonialisme continua vigent), es transversalitza un biaix de classe que és capaç de desmuntar, en menys d'un nanosegon, la lògica dels sistemes de control i vigilància supremacistes.

Il·legalitat no és una qualitat humana. És una construcció, una categorització que es regula segons el que una societat considera bo, correcte o allò que podem controlar i fiscalitzar.

Migrar no és, ni hauria de ser una experiència sotmesa a una conducta delictiva. L'experiència migratòria no hauria de regular-se segons estratègies geoestratègiques.

No hi ha vides il·legals!!

18 desembre 2020

 

images/M_images/Catal_Migraci_petita.jpg

Mobilitzacions contra la retallada del 2+0,9 %

L’STEI Intersindical ha convocat i participat a les concentracions dutes a terme aquestes setmanes per reclamar a l’Administració una negociació sobre els increments salarials prevists per normativa de caràcter bàsic per a tot l'estat (el 2 % enguany i el 0,9 % el 2021).

 

    

 

 WhatsApp Image 2020 11 30 at 12.46.27

 

WhatsApp Image 2020 11 23 at 11.00.17

 

WhatsApp Image 2020 11 30 at 12.46.28 1

L’increment de 2020 ja l’han cobrat tots els empleats públics de l’administració de l’estat, els de la resta de comunitats autònomes, i fins i tot de les altres administracions (consells i ajuntaments) de les Illes Balears. Només mancam els empleats públics de la CAIB i els treballadors i les treballadores de la concertada.

Les concentracions han tengut lloc els dies 16 de novembre (Parlament), 23 de novembre (hospitals de referència de les Illes); 30 de novembre (Conselleria i delegacions territorials d’Educació), i 10 de desembre davant la Conselleria d'Administracions Públiques i 14 de desembre davant el Consolat de la Mar.

 


 

L'STEI negocia l'aplicació de l'increment del 2'9%

La mesa de negociació ha tengut lloc el 15 de desembre de 2020

Després de les mobilitzacions convocades pels sindicats STEI INTERSINDICAL, CSIF, SIMEBAL, FSES, CCOO i UGT, per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) l’administració va fer arribar la convocatòria d’una sessió  extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.  

Hem establert un calendari de negociacions a partir del 12 de gener, amb periodicitat setmanal, per a negociar l’aplicació del percentatge d’increment retributiu que determini l’estat (previsiblement un 0,9%) per al 2021 i també negociarem l’aplicació del 2% que estableix el Reial decret llei 2/2020 amb el calendari de recuperació de la minva que suposarà la disminució d’alguna de les retribucions complementàries.

En el cas dels funcionaris, l’administració aplicarà, a partir de la nòmina de gener o febrer del 2021, l’augment del 2% corresponent al 2020 al sou base i triennis i minorarà en un quantia similar un dels complements retributius.

El cas de la concertada és diferent, ja que en tant que la negociació del conveni no pareix avançar, el BOE encara no ha publicat les taules salarials per al 2020; per això seguim cobrant segons les publicades el juliol de 2019.

Mesa de concertada 04-12-2020

Modificació ordre FOLC

Les entitats de la mesa de concertada hem ratificat la proposta de la mesa tècnica de modificació de l’ordre FOLC, entre d’altres, en aquests aspectes:

-La persona que tengui la titulació de català per a una etapa (CCIP per Infantil i Primària o CCS per a Secundària) i per ampliació d’horari passi a tenir hores de l’altra, no s’haurà de treure una nova titulació.

-Quan s’estudia a altres comunitats autònomes, es dona la possibilitat de matricular-se a la formació a distància de reciclatge de català  quan durant el darrer curs del estudis universitaris.

-S’habilita també la formació a distància del cursos de reciclatge davant la dificultat que suposava a algunes persones docents, especialment de la concertada, per incompatibilitat d’horaris.

Reducció a 23 hores

S’ha ratificat la proposta de la mesa tècnica per a què les persones que han gaudit d’una excedència per maternitat/paternitat, o per cura d’infant o persona major es puguin acollir a la reducció a 23 hores lectives a secundària.

Nova dotació addicional d'hores de PT

S’ha informat a la mesa sobre els criteris d’assignació d’hores de PT a denou centres concertat.

Precs i preguntes

-Totes les entitats hem mostrat el nostre reconeixement a la tasca de la secció de Nòmines de Concertada, en un curs amb moltíssimes incidències.

-L’administració ha recordat que en el moment que es decreta el confinament d’una persona treballadora aquesta ha de demanar al seu PAC que se li concedeixi la baixa per a què la despesa de la seva substitució no vagi en perjudici dels recursos propis de la Conselleria d’Educació.

-Des de l’STEI hem demanat que centres i administració educativa intercedeixin davant les mútues per a què s’agilitzi el procés pel qual les baixes per risc de la COVID han de passar a IT de risc durant l’embaràs, i que està provocant molta preocupació a les docents afectades.