Dia 21 de juny de 2021 es va signar el texte del VII conveni de concertada. De les organitzacions estatals presents a la mesa, el conveni va esser subscrit pels sindicats FSIE, USO, CCOO i UGT. I no per la CIG. A més de per totes les patronals.

Dia 23 de juny també es varen signar les taules salarials corresponents a 2020 i 2021, que recullen un 2% i un 0'9% respectivament per a tot el personal i per a tots els conceptes del conveni. En estar vigents, hem de veure com seran aplicats els increments a la nostra Comunitat Autònoma. Recordam que és l'única de tot l'Estat que no ha aplicat els increments del 2% i del 0'9% que contemplen els respectius PGE de 2020 i 2021.

 

iconografia VII conveni

 

 

Negociacions VII conveni