Acord marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l'ensenyament públic,