Drets i retribucions

Revisa la teva nòmina

A vegades pot arribar a ser complicat entendre la nòmina.

Per això posam al teu abast aquestes dues eines:

  • Revisa la teva nòmina
  • Calcula la teva nòmina

Revisa petit

Llegeix més...

MUFACE Recepta electrònica

Els funcionaris MUFACE (docents funcionaris de carrera) poden utilitzar la recepta electrònica mentre duri la situació d'excepcionalitat a causa del coronavirus.

El sistema és senzill: cada mutualista tindrà una targeta amb una banda magnètica. El teu metge hi enregistrarà la informació necessària per a què a les apotecaries et lliurin els medicaments necessaris.

Llegeix més...

Triennis i sexennis

 

 

Pàgina 1 de 5