Compareixença de l’STEI Intersindical al Parlament de les Illes Balears per explicar el vot particular al Pacte per l'Educació al CEIB

L'STEI Intersindical explica el seu vot particular al document del Pacte per l’Educació de les Illes Balears

Les discrepàncies fan referència a qüestions cabdals com la no acceptació del Decret de mínims com a model lingüístic, al peculiar sistema de contractació del professorat i que no és possible una llei educativa pròpia emmarcada en la LOMCE

Dijous dia 30 de novembre a les 17.00h, el Sr. Gabriel Caldentey, representant de l’STEI Intersindical al Consell escolar de les Illes Balears (CEIB), ha comparegut a la Comissió de Cultura Educació i Esports de Parlament, per explicar el vot discrepant en relació al document del Pacte per l’Educació de les Illes Balears que va sortir del CEIB dia 4 d’abril de 2017.

El Sr. Caldentey ha fet una exposició del contingut del vot particular i de les raons per les quals l’STEI Intersindical -tan des del sector de l’ensenyament públic com del sector de l’ensenyament privat concertat- va votar en contra del document. Tot i que la discrepància era parcial, no es varen acceptar les esmenes substancials presentades per l’STEI.

Concretament ens referim a l’apartat 3.5. que parla del model lingüístic escolar, on vàrem presentar una al·legació perquè constés al document una referència explícita que garantís el compliment del Decret 92/1997 d’ensenyament en català, conegut com a decret de mínims, que no fou acceptada.

Per altra banda a l’apartat 4 que fa referència als centres, presentàrem una al·legació contra el model gerencial i jeràrquic de l’organització dels centres que proposava el document de pacte  i una altra al·legació a l’apartat 5.3. que parla del professorat. En aquest punt ens oposàrem també al sistema de provisió de llocs de treball, ja que rebutjam qualsevol sistema específic de provisió de places que no s’ajusti als drets i als procediments legals establerts.

També discrepàrem de l’apartat 5.5. que tracta l’avaluació i la carrera professional. No podem compartir el criteri que la negociació de la carrera professional sigui compartida amb entitats professionals de docents, associacions que no han passat per un procediment democràtic i legalment establert de representació dels treballadors i treballadores.

Per concloure, el nostre vot particular reflectia el fet que una àmplia majoria de la representació sindical del professorat al CEIB teníem posicions coincidents, i que, aquestes posicions, no varen ser acceptades en qüestions tan sensibles com el model lingüístic, l’elecció democràtica dels equips directius per part de la comunitat educativa, el sistema de provisió de llocs de treball tant dels centres públics com dels privats concertats i la negociació de la carrera professional docent.

En el desplegament del possible Pacte per l’Educació a l’àmbit parlamentari, l’STEI Intersindical -com a sindicat majoritari de l’ensenyament-, seguirà contribuint i fent propostes per a la millora del sistema educatiu de les Illes Balears.