General

Rebutjam l'avaluació final de primària

El PP va aprovar el RD de l’avaluació final de Primària unes quantes setmanes abans de les eleccions estatals.

L’STEI exigeix la seva inaplicació bo i tenint en compte la nova majoria absoluta parlamentària contrària a la LOMQE.

L’anterior govern del PP va aprovar acceleradament un Reial Decret 1058/2015 que regula l’avaluació final de Primària, en què es manté una revàlida de sisè que costarà 1.451.930 € i que suposarà un atac frontal als drets dels alumnes que finalitzen l’etapa (en total 482.000 alumnes). A més, s’afegeix un obstacle més per a l’aprenentatge i promoció dels alumnes. A una edat molt primerenca, tan sols amb onze o dotze anys fets, hom pretén sotmetre aquests al·lots a una mena de proves que condicionaran llur futur. Així mateix, el Ministeri augmenta la càrrega de feina dels professors i l’ensenyament se centrarà en la superació d proves i no en una formació acadèmica global i personal dels alumnes.

Llegeix més...

30 de gener: Dia Escolar de la No-Violència i la Pau

Per commemorar la mort del líder pacifista Mahatma Gandhi, l’educador i poeta mallorquí Llorenç Vidal va instaurar l’any 1964 el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENYP).

L’objectiu d’aquesta celebració va adreçat a conscienciar els alumnes de la necessitat de resoldre els conflictes d’una manera no violenta a través de la cultura de la pau. Per això els centres educatius de tot el món es converteixen aquest dia en lloc de celebració d’activitats destinades, davant un món en què les agressions envers els éssers humans són constants, a proclamar el respecte als drets humans.

Llegeix més...

Ensenyament en català per a tothom, garantia de qualitat i de cohesió social.

ARGUMENTARI

Aquest full va ser elaborat el curs 2011-2012 per l’Assemblea de mestres i professors en català de les Illes Balears, que es va constituir a les Pitiüses, a Menorca i a Mallorca a iniciativa de l’STEI i que va tenir el suport de l’OCB, Acció Cultural de Menorca, l’Institut d’estudis Eivissencs, el Moviment de renovació pedagògica de Menorca, Moviment de renovació pedagògica de Mallorca, les Escoles Mallorquines, L’Associació 8 d’agost de les Pitiüses... Ara, el maig de 2016 és plenament vigent i vol esser un document útil i pràctic per als mestres, professors, pares i mares, alumnes... perquè en facin l’ús que més els convengui. És un punt d’inici per tenir arguments per explicar les bondats de l’ensenyament en català. Va ser consensuat a les assemblees fetes a tres illes i també va tenir el vistiplau de la COAPA. Es pot modificar, fer-li afegits, simplificar-lo o adaptar-lo a les necessitats del moment i de cada col·lectiu. Està fet amb la intenció de facilitar la feina a qui ho necessiti.

document cohesio

STES-intersindical posa en dubte la idoneïtat del candidat a president del Consell Escolar de l'Estat per continuïsta

STEs-Intersindical no considera idoni el candidat proposat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports per a president del Consell Escolar de l'Estat, i així ho va manifestar en la Comissió Permanent d'aquest Consell d'ahir, convocat per tràmit d'urgència, d'una forma força irregular –per altra banda–, raó per la qual manifestam també els nostres dubtes sobre la legalitat d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...

L’oposició en bloc obliga el Govern del PP a paralitzar la implantació de la LOMCE

El Ple del Congrés va aprovar el passat dimarts, amb 208 vots a favor, 133 en contra i 2 abstencions, la Proposició de Llei, presentada pel Grup Socialista, sobre la suspensió del calendari d’implantació de la LOMCE. Tota l’oposició, amb diferents matisos expressats al llarg del debat, s’ha expressat de manera unànime davant un Partit Popular que no és capaç d’escoltar les demandes socials des de la imposició de la llei educativa més retrògrada i elitista d’ençà de l’arribada de la democràcia. Malgrat això, el procés que ara s’inicia s’estendrà durant alguns mesos fins que s’aprovi de manera definitiva, un retràs al qual amb tota seguretat hi contribuirà el partit del Govern en el seu tràmit pel Senat.

Llegeix més...
Pàgina 12 de 75