Adjudicacions 2016-17

Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de juny de 2016 per la qual es convoca, per al curs 2016-2017, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2016-2017, el procés d’adjudicació de substitucions. 

  Funcionaris de carrera sense
destinació definitiva
Comissions
de servei
    Admesos i inadmesos
1 de juliol

Persones que han de fer el tràmit d'adjudicacions

ja el feren el
mes de maig

Llista provisional de vacants

5 a 6 de juliol

Tràmit telemàtic de selecció de places

>> ACCÉS AL TRÀMIT <<
TERMINI CONCLÒS

ja el feren el
mes de maig
8 de juliol

Adjudicació provisonal

Resolució de 8 de juliol de 2016 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera.

9 a 12 de juliol

Termini de presentació de reclamacions TERMINI CONCLÒS

Les persones afiliades ens podeu dur les vostres reclamacions per fer-ne el seguiment

13 de juliol

Adjudicació definitiva

Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera.

Funcionaris interins
Dubtes freqüents
10 de juny Llistes provisionals admesos i exclosos
13 de juliol

Termini màxim per esmenar els requisists de:

  • Capacitació de català
  • Màster o curs de formació pedagògica i didàctica
  • Nivell de llengües per matèries lingüístiques
    (només persones afectades per les excepcions 3.1.5.4 i 3.1.5.5 de la convocatòria ordinària)
13 de juliol Llista provisional de vacants per a interinitats. No estan perfilades les places de pacte
15 de juliol Llistes definitives de vacants per a interinitats, amb les places de pacte ja perfilades
15 de juliol Llista definitiva d'admesos i exclosos
18 a 21 de juliol Tràmit telemàtic de selecció de places
22 de juliol Llistes definitives d'admesos i exclosos. Modificació
22 de juliol

Adjudicació provisonal

Resolució de dia 22 de juliol de 2016 per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals.

23 a 26 de juliol Reclamacions
27 de juliol

Adjudicació definitiva

Resolució de dia 27 de juliol de 2016 per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals

a partir 1 agost

Tramit telemàtic de presa de possessió (obligatori)

Tràmit telemàtic de disponible / no disponible

1 de setembre Incorporació al centre
2 a 5 de setembre (previsblement) Primer tràmit telemàtic d'adjudicació de substitucions