El CEIP Son Serra, Premi Nacional d'Educació 2015

CEIP Son serraEl Centre Integrat d'Educació Primària i Ensenyaments Elementals de Música Son Serra ha rebut el Premi Nacional d’Educació 2015, atorgat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports en reconeixement al projecte d'implantació dels ensenyaments elementals de música integrats a Infantil i Primària.

Aquest premi reconeix la tasca feta pel centre al llarg dels anys pel CEIP Son Serra i és especialment important en aquests moments en que matèries com la música o la plàstica van perdent cada vegada més el seu paper en els ensenyaments generals, tot deixant de banda una formació essencial pels nostres alumnes.

Des de l’STEI voler donar la nostra enhorabona per la tasca feta fins i pel reconeixement que ha rebut el CEIP Son Serra.

CEIP Son Serra noticia