Acreditació de la competència digital

Competència digital

Acreditació de la competència digital docent

  • El termini per obtenir l'acreditació s'ha prorrogat fins al 31 d'agost de 2025.
  • Estar acreditat vol dir tenir, com a mínim, el nivell A1 de totes les àrees.

Nivell B1 (autoavaluació)

  • Consisteix en una autoavaluació amb lliurament d’evidències.
  • Es pot fer un tràmit cada vegada que es vulgui evidenciar una àrea en B1.
  • Les evidències a aportar les trobareu definides en el tràmit.
  • Les àrees 1, 2 i 4 no necessiten interacció amb l'alumnat. Les àrees 3, 5 i 6, sí que en necessiten.
  • Si se suspèn alguna àrea se'ls informarà.

Procediment d'acreditació:

Accés al tràmit d'autoavaluació B1

L'avaluació del nivell B2 s'activarà més endavant.

Nivells A1 o A2 (autoavaluació)

Procediment d'acreditació:

Accés al tràmit d'autoavaluació A1

Accés al tràmit d'autoavaluació A2

Resta de nivells

Més endavant s'habilitaran els tràmits per a acreditar la resta de nivells.

Procediment d'acreditació

Comprovar el teu nivell actual

El trobaràs al Portal del personal docent > Expedient personal > Acreditació de la competència digital.

Pot ser que encara no estigui actualitzada. Es va fent a poc a poc. Si en un temps prudencial no teniu l'acreditació digital actualitzada contactau amb l'entitat corresponent.

Portal del personal