Oposicions 2024

TELÈFON URGÈNCIES OPOSICIONS DOCENTS 2024

Portal de l'opositor

Tauler d'anuncis


Com varen ser les oposicons del 2023

Normativa

Apunta't a les oposicions

Persones admeses i excloses

Tribunals

Fase d'oposició

Fase de concurs

Persones que han tret plaça

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Places

Com seran les oposicions?

Consten d'una fase d'oposició i una fase de concurs.

Fase d'oposició

Primera prova: Demostració dels coneixements específics per impartir l'especialitat. Consta de dues parts: A i B.

Part A: Desenvolupament d'un tema triat per l'aspirant a triar entre els que surtin per sorteig. Nombre de bolles:

    • Fins a 25 temes: 2 bolles
    • Més de 25 i fins a 51 temes: 3 bolles
    • Més de 50 temes: 4 bolles

Part B: Prova pràctica

Segona prova: Demostració de l'aptitud pedagògica de l'aspirant. Consta de dues parts: A i B.

Part A: Exposicio i defensa d'una programacio didàctica.

Part B: Exposició d'una unitat didàctica/situació d'aprenenetatge.

Fase de concurs

Hi podran accedir les persones que obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts a la fase d'oposició.

Puntuaran segons el barem de la convocatòria.

Darrera mesa sectorial